Inmiddels heeft een nieuwe afdeling van het Academisch Ziekenhuis te Maastricht de naam van Van Kleef gekregen, te weten de “Van Kleef toren”.
Zoekgeraakte glasplaatfoto’s ( zeer vroeg in Nederland gemaakt) zijn terug gevonden en tijdelijk in het bezit van de Stichting gekomen.
Een borstbeeld van Van Kleef is inmiddels in brons gegoten en siert de Van Kleef toren in het AZM.
Inmiddels is er een boekwerk over de vele activiteiten en verdiensten van Van Kleef verschenen.