Voorzitter Drs. J.J.F. Schmitz

Secretaris Prof. Dr. G. Kootstra

Penningmeester Drs, L.J.H.M. Brans Brabant

 

Leden

Prof. Dr. J.M.A. van Engelshoven
Drs. I.M.H. Evers
Mr. R.J.H. Hetterscheidt

Alle handelingen van de bestuursleden worden om niet verricht.